Жетвар за ориз

 • GH110 Жетвар за ориз

  GH110 Жетвар за ориз

  GH110 гумени гасеници Самоодни полунахранувачки Комбиниран жетвар за ориз

  Gookma GH110 Rubber Crawler Самодвижен полухранлив комбинат за ориз е производ со висока технологија со независна интелектуална сопственост.Жетварот има повеќе од 10 технички патенти, вклучувајќи 3 патенти за изум.Неговиот принцип на работа и структурната формација се генијални.Има очигледни предности во леснотијата, флексибилноста и перформансите на трошоците, а жетварот за ориз е најсоодветен за генерализација во моментов.

 • GH120 Жетвар за ориз

  GH120 Жетвар за ориз

  GH120 Гумени гасеници Самоодни полунахранувачки Комбиниран жетвар за ориз

  Gookma GH120 Rubber Crawler Самодвижен полухранлив Комбинат за ориз е производ со висока технологија со независна интелектуална сопственост.Жетварот освои национални патенти.Неговиот принцип на работа и структурната формација се генијални.Има предности во леснотијата, флексибилноста и перформансите на трошоците, погоден е за генерализација во руралните области